Statutární město Ústí nad Labem

Lidické náměstí

14:00—19:00

— Barevný region—

folklórní festival národnostních menšin

taneční a pěvecká představení, prezentace,
ochutnávky

16:00—19:00

— Trpaslíci—

animační program, atrakce a soutěže pro děti

 

Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3

18:00—23:00

— Namydlená muzejní noc —

Schichtova epopej, Trpaslíci

komentované prohlídky, tvoření a luštění,

bublinková dílna, promítání, občerstvení

Vstupné 30,—

 

Veřejný sál a Galerie Hraničář

Prokopa Diviše 1812/7

17:00—23:00

— Architektura v Ústí nad Labem! —

celonoční festival s programem pro děti,
hudbou, uměním a dobrým jídlem

17:00
Chameleon Leon divadlo pro děti a dílna
18:00
Město jako stavebnice

výtvarné dílny pro děti o architektuře

18:00
Klára Míčková a Štěpán Kovář

Hrad Střekov
nová velkoplošná projekce

19:00
Koncert smyčcového kvintetu
Konzervatoř Teplice

20:00
Komentovaná prohlídka výstavy

Sluneční město + Architekti bez hranic

21:00
Vetřelci a volavky, Expo 58
filmové pásmo

22:00

Dj’s v Café ve Foyer

 

 

Dům umění Ústí nad Labem

Klíšská 1101/129a

16:00—22:00

— Ahoj socho!—

Přijďte zažít uměleckou atmosféru na Klíši.

17:00

Komentovaná prohlídka výstavy
s Adélou Matasovou

18:00

Ahoj socho!

výtvarné dílny pro rodiče s dětmi,

venkovní hry a fotokoutek

19:00

Autorské čtení k výstavě Jaroslava Prokeše

20:00

Performance Pavla Kopřivy

a ateliéru Interaktivní média FUD

 

Galerie Emila Filly

Jateční 1588/49

18:00—22:00

18:00 

Komentovaná prohlídka

„Vyber si svého kurátora“

19:30 

Koncert vážné hudby

20:00 

Performance Kryštofa Vitnera,

světelná intervence Petra Kubáče,

výstava „A co nám zbývá teď?“

studentů Kurátorských studií FUD UJEP,

kombucha bar

 

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

(křivý kostel)

18:00—24:00

 Bílinská 3

 výstava k 700. výročí – jmenování prvního faráře

arciděkanství Ústí nad Labem

 psaní proseb pro závěrečnou modlitbu,
rozhovory s duchovními

 18:00
Mše svatá

 19:00 
Úvodní slovo arciděkana p. Miroslava Šimáčka

Lužanská mše od A. Dvořáka — koncertní provedení

v nastudování Sboru pro duchovní hudbu

za hudebního doprovodu Oleny Janočkové

 20:00 
O Zaniklém kostele sv. Materny

přednáška Mgr. Václava Houfka

 20:30 
Večerní zpívání Ústeckého pěveckého sboru

 21:00 
O zařízení kostela — povídání o interiéru

 21:00 
Soutěže pro děti, prohlídky kostela a kůru,

prezentace aktivit a událostí ze života farnosti

 23:15
Modlitba za město se zpěvy z Taizé

 

Chrám apoštola Pavla

Horova 12, Ústí nad Labem

16:00—21:30

16:00

Úvodní slovo, program pro rodiče s dětmi

malování s biblickým tématem, kvízy, hry

17:00

Hudební vystoupení dětí

18:00

Komentovaná prohlídka kostela

19:00

Koncert — Romance

20:00

Komentovaná prohlídka kostela

21:00

Ekumenická modlitební večerní

pobožnost při kytaře a svíčkách

21:30

Závěrečné slovo a požehnání

 

Kostel Nejsvětější Trojice na Střekově

Jeseninova 1

16:30—22:00

17:00

Mše svatá

18:30 

Dramatické vystoupení dětí z Dětského

domova Střekov a hudební vystoupení

žáků ZUŠ Husova s pobočkou

na ZŠ Velké Březno

20:00

Střekovský chrámový sbor

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Církvice, Ústí nad Labem

17:00—22:00

Prohlídky kostela a zvoničky

25. 5. od 16:15

Francouzské šansony s Evou Cendors

a violoncellistou Ondřejem Holasem

 

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Čeřeniště 14

18:00—22:00

stálá expozice historie

a současnosti obce a kostela

18:00 

Mluvené slovo Mgr. Jiří Pospíšil

18:15 

Mgr. Andrea Jíšová — zpěv,

prof. Josef Jíša — klavírní doprovod

19:00 

pěvecké vystoupení Confor Voxilium

 

Kostel sv. Floriána

Na Sklípku, Krásné Březno

18:00—22:00

18:00

Komentovaná prohlídka kostela

19:00 

Přednáška o varhanách s ukázkami

preludace a zpěvu církevních písní

20:00 

Přednáška o varhanách s ukázkami

preludace a zpěvu církevních písní

21:00

Komentovaná prohlídka kostela

 

Kostel sv. Havla

Krušnohorská, Chlumec

18:00—21:00

přednáška, výstava starých pohlednic,

čestná stráž středověkých rytířů,

koncert pěveckého sboru

 

Kostel sv. Máří Magdalény

Zubrnice 74

18:00—22:00

 prohlídka kostela  s výkladem o jeho historii,
životu a dílu faráře Vincentaa Zahradníka

 

Pravoslavná církevní obec

Hradiště 4

19:30—23:00

besedy s návštěvníky,

výklady, duchovní hudba

 

 

 

Navštivte více než

desítku unikátních objektů

s doprovodným programem

v Ústí nad Labem a okolí.

 

 

akci spolupořádají